คลังเก็บรายวัน: มีนาคม 10, 2023

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททองเข้าร่วมการตรวจพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สังเกตการณ์การพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 ระดับเขต (ด้านการปฏิบัติ) ตรวจประเมินและพิจารณาผลงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี)

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททองเข้าร่วมการตรวจพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สังเกตการณ์การพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 ระดับเขต (ด้านการปฏิบัติ) ตรวจประเมินและพิจารณาผลงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี)