คลังเก็บรายวัน: มีนาคม 14, 2023

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่มีความมุ่งมั้นตั้งใจในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานราชการเต็มเวลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน และรักษาคุณงามความดีนี้สืบต่อไป จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ใต้อาคารอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่มีความมุ่งมั้นตั้งใจในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานราชการเต็มเวลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน และรักษาคุณงามความดีนี้สืบต่อไป จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ใต้อาคารอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบหมายให้นายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายสันติ เสนาใจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะครูที่รับผิดชอบการสอบ NT เข้าร่วมต้อนรับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและทั้งคณะ พร้อมด้วยนางสาวอมันตา นิธิกัมพล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบหมายให้นายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายสันติ เสนาใจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะครูที่รับผิดชอบการสอบ NT เข้าร่วมต้อนรับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและทั้งคณะ พร้อมด้วยนางสาวอมันตา นิธิกัมพล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดราชบุรี และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเทียนชนวนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ใต้อาคารอำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดราชบุรี และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเทียนชนวนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ใต้อาคารอำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พร้อมกับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เนื่องในวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 4 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการเข้าวัดทำบุญ สืบสานประเพณีไทย ในอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พร้อมกับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เนื่องในวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 4 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการเข้าวัดทำบุญ สืบสานประเพณีไทย ในอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การจัดงานโครงการประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2566 ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบต่อไป ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การจัดงานโครงการประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2566 ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบต่อไป ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี