คลังเก็บรายวัน: มีนาคม 17, 2023

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าต้อนรับนายเกรียงศักดิ์ กานิล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ประธานกรรมการ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าต้อนรับนายเกรียงศักดิ์ กานิล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ประธานกรรมการ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าตรวจเยี่ยมการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าตรวจเยี่ยมการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาชุนชน

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาชุนชน

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ เทศบาลเมืองทุ่งสง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ เทศบาลเมืองทุ่งสง

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน กำหนดการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566