ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง พร้อมด้วยนายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งแสดงความยินดีและกล่าวโอวาทให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร