คลังเก็บรายวัน: มกราคม 9, 2023

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางศึกษาดูงานที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง คลองสวย น้ำใส “ คลองแม่ข่า” การบริหารจัดการน้ำเสียและการสร้างอาชีพสู่ชุมชน

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางศึกษาดูงานที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง คลองสวย น้ำใส “ คลองแม่ข่า” การบริหารจัดการน้ำเสียและการสร้างอาชีพสู่ชุมชน