คลังเก็บรายวัน: มกราคม 17, 2023

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททองภายใต้การบริหาร ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาพื้นบ้านนักเรียน)

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททองภายใต้การบริหาร ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาพื้นบ้านนักเรียน)