คลังเก็บรายวัน: มกราคม 18, 2023

โรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททอง จัดงานกีฬาสี”ปราสาททองเกมส์”พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุพรรณภูมินำวงดุริยางค์มาสนับสนุนในขบวนพาเหรดกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน โรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททอง จัดงานกีฬาสี”ปราสาททองเกมส์”พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุพรรณภูมินำวงดุริยางค์มาสนับสนุนในขบวนพาเหรดกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททอง