ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกาศเกียรติคุณ ขั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ขั้นทวีติยา ภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) และขั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ทั้งสิ้นจำนวน 11 คน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร